Wino w sztuce

C iekawostka. Francuski kubista malarz Georges Braque (1882-1963) był szczególnie zainteresowany...

Czytaj więcej