Gdyby pokusić się o najprostszą definicję medytacji, to w moim odczuciu brzmiałaby ona jako skupienie całej swojej uwagi i skoncentrowanie się na chwili obecnej, świadome bycie w teraźniejszości i wieczności. Medytacja jest metodą integrowania: ciała, ducha, emocji, umysłu. W chwili, gdy przystępujemy do medytowania, wyciszamy zarówno emocje jak i myśli. Emocje stanowią pomost ciałem a umysłem. A w idealnym spokoju, w chwili skupienia widzimy i czujemy więcej.

Warto uświadomić sobie zasadniczą kwestię dotyczącą medytacji. Nie jest ona działaniem, jest przyzwoleniem, na to, aby nasze myśli, idee, pragnienia pojawiały się świadomie, natomiast wszelkie nasze niepokoje ucichły. Każdy z nas ma w sobie pełnię, świętość, miłość, trzeba tylko przestać usilnie tego szukać i wkroczyć na drogę wyciszenia umysłu, ciała, emocji.

Gdzie ma swoje źródła…

Medytacja ma swoje silne powiązania z religiami świata, i to ze wszystkimi niemal. Nie chcę odwoływać się do żadnej z nich, bowiem każdy ma prawo do medytowania, bez względu na to czy jest Buddystą czy Chrześcijaninem. Ludzki oddech nie ma religii, wszyscy jesteśmy tak samo stworzeniami Boga i jeśli medytacja ma przynieść nam korzyści, ubogacić nas duchowo czy zrelaksować, to skupmy się na tym, aby medytować dobrze, zgodnie ze swoi sercem i duchem, bez względu na przekonania religijne.

Pragnę zachęcić do postrzegania medytacji jako ćwiczenia psychologicznego ( spotykania się z samym sobą), ćwiczenia relaksacyjnego niźli praktyki religijnej. Choć jak najbardziej medytacja może być formą modlitwy ( mistycyzm każdej wielkiej religii ma swoje wskazówki dotyczące skupienia i głębokiej refleksji). Ciało winno być pojmowane jako świątynia Boga, zatem każde ćwiczenie jest formą pracy na duchowością.

Jak zatem najlepiej medytować?

Medytacja polega na przybraniu właściwej pozycji ciała, następnie uregulowania oddechu i oderwania się myślami od całego otaczającego nas świata, wszelkich spraw bieżących, przeszłych i przyszłych. Cała kwintesencja medytacji to skoncentrowanie się na chwili obecnej, na oddechu, na byciu po prostu.

Praktykowanie tego ćwiczenia niesie wiele wymiernych korzyści:
• Uregulowany oddech to zarówno uwolnienie stresu z organizmu, jak i prawidłowa pozycja kręgosłupa, dotlenione i odżywione organy wewnętrzne
• W sferze umysłu to wyostrzenie inteligencji, kontrolowanie umysłu, zmysłów, panowanie nad swoimi emocjami i życiem
• Prowadzi do życia w zgodzie z samym sobą, do dobrego samopoczucia i optymistycznego nastawienia do życia.
• Rozpoznawania swoich prawdziwych uczuć.

Nie ma efektów medytacji bez skupienia całej swojej uwagi na byciu tu i teraz, w chwili obecnej. W spokoju i opanowaniu należy oddać się jedynej prawdziwej rzeczywistości- teraźniejszości, wczoraj już nie ma, jutra jeszcze nie ma. Wspomnienia i wyobrażenia na temat przyszłości to tylko iluzje.

Praktyczne wskazówki dotyczące medytacji:

1. Zawsze należy pamiętać jest to czas dla mnie samego. Żadnych telefonów, telewizji czy rozmów z domownikami.
2. Zawsze, gdy rozmysłami, zastanawiamy się nad sobą, snujemy refleksje, wyobrażamy sobie, ale także medytujemy, rozwijajmy siebie, swoją inteligencję, emocjonalność i duchowość.
3. Na medytację warto przeznaczać ok. 20 -30 minut dziennie.
4. Warunkiem medytacji jest wyciszenie umysłu.
5. Wstępem do sesji medytacyjnej zawsze winny być ćwiczenia oddechowe.
6. Eksperci radzą, aby medytować zarówno rano jak i wieczorem. Ale na początku nawet jedna sesja dziennie jest pożyteczna, pozwala wypracować w sobie nawyk do regulacji oddechu i koncentracji.
7. Gdy przystępujemy do medytacji, to po prostu zaczynamy i niczego nie planujemy, nie zakładamy żadnych „medytacyjnych” celów do zdobycia. Przybieramy postawę, panujemy nad oddechem, zamykamy oczy i skupiamy swoją uwagę. Aby ułatwić wyciszanie i „wyłączanie” umysłu można koncentrować się na dźwiękach, obrazach, tylko na oddechu. Chodzi o utożsamienie się z ciszą i spokojem wewnętrznym.

Medytacja a mudry

Nieodzownym wymiarem medytacji są mudry, czyli ułożenia palców. Medytując przybieramy pozycje ciała, ale również nasze dłonie i palce winny układać się w pozycje im właściwe. Owe gesty palców i dłoni oddziałują na umysł. Poza tym podobnie jak oddech stanowią punkt skupienia dla umysłu, są jak drogowskaz ku drodze, na które porządkujemy nasze myśli i wyciszamy umysł. Mudrą medytacyjną może być chociażby prosty gest złożenia rąk jak do modlitwy czy też klasyczna gest stosowany w medytacji ( palce wskazujące połączone z kciukami, zaś pozostałe palce szeroko rozstawione).

Medytacja a korzyści dla…

Lista byłaby długa, bowiem jest niemożliwym do przewidzenia, jakie korzyści przyniesie medytowanie w konkretnym przypadku. Pamiętajmy, każdy z nas jest indywidualnością, i ma swoje bolączki i niedomagania, zatem dla każdego wymiar medytowania, może być diametralnie inny. O to kilka uniwersalnych korzyści płynących z oddawania się medytacji:

… ciała
uelastycznienie mięśni
dotlenienie organizmu
lepszy sen
odprężenie
regulacja ciśnienie krwi

… umysłu
odnalezienie w sobie zdolności do cieszenia się z życia, z najmniejszych spraw
polepszenie samopoczucia
pobudzenie kreatywności
zainicjowanie nowych procesów myślowych
zdolność koncentracji
rozbudzona zostaje nasza inteligencja, niezbędna do wprowadzenia w życie spokoju i szczęścia

… emocji
odnalezienie i rozbudzenie w sobie pokładów prawdziwej miłości
równowaga emocjonalna
wyzbycie się negatywnych emocji, takich jak np. lęk
odnajdywanie sensu swojego życia
większa świadomość siebie

… duchowości
w ciszy, w skupieniu umysłu odnaleźć można swoją wiarę o wiele łatwiej niż w zgiełku wielkiego miasta; medytacja jest relaksacją, ćwiczeniem mentalnym ale także ćwiczeniem duchowym, gdzie nasza duchowość ma szanse ubogacać się i wzrastać.

Medytacja przynosi nam harmonię ( na wszelkich poziomach naszego bytu, duchowym, mentalnym, emocjonalnym i cielesnym) oraz wprowadza w nasze życie ład i naturalny porządek.

Przeczytaj również Oddech i medytacja 

Zapraszam Cię na warsztaty winiarskie w Polsce oraz w podróż do Chile.

Zapytaj o najbliższe terminy: